درگاه موبایلی

درگاه موبایلی


 

سرویس پرداخت موبایلی ( مبتنی بر USSD ) موقتا تا صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی غیر فعال می باشد.

لطفا جهت دریافت درگاه بانکی ( درگاه پرداخت مستقیم بانکی ) به وب سایت اصلی #احسان_سرور مراجعه نمایید

دریافت درگاه مستقیم بانکی