بالک USSD

بالک USSD

بالک USSD

بالک USSD

( این مطلب بروز گردیده و بروز شده ی این مطلب در esbusiness.ir موجود می باشد. )USSD Bulk: در این حالت هزینه هر تراکنش( رفت و برگشت ) را سازمان پرداخت می نماید. در این حالت تعریف منو در سمت CP انجام می شود. هزینه های هر طرف تراکنش به شرح زیر می باشد

 

ردیف میزان خرید )عدد( قیمت هر تراکنش
1 50.000.000 + 55
2 25.000.000 + 60
3 10.000.000 + 65
4 5.000.000 + 70
5 1.000.000 + 75

 


 

USSD VAS : در این حالت هزینه هر تراکنش موفق از کاربر استفاده کننده کسر می گردد. در این حالت تعریف منو در سمت احسان سرور انجام می پذیرد. هزینه های تراکنش نیز طبق جدول رگلاتوری محاسبه و تسهیم درآمد بر اساس قرارداد VAS انجام می گیرد.

 


 

نکات مهم :

  • تعرفه ها به تومان می باشد و حداقل خرید 200.000 عدد می باشد.
  • هزینه ی USSD Bulk همراه با هزینه ی سرشماره / زیر مجموعه دریافت خواهد شد.
  • لیست قیمت متغییر بوده و قیمت نهایی موجود در پیش فاکتور معتبر خواهد بود.
  • تعرفه بالا برای سر شماره و زیر مجموعه مشترک می باشد.