بالک USSD

بالک USSD

بالک USSD

بالک USSD


 از تاریخ یکم اسفند ماه 1395 سرویس USSD فقط به صورت USSD Bulk انجام میگیرد و امکان کسر هزینه از کاربر ( USSD VAS ) وجود ندارد.

 

USSD Bulk: در این حالت هزینه هر تراکنش( رفت و برگشت ) را سازمان پرداخت می نماید. در این حالت تعریف منو در سمت CP انجام می شود. هزینه های هر طرف تراکنش به شرح زیر می باشد

 

ردیف میزان خرید )عدد( قیمت هر تراکنش
1 50.000.000 + 115 ريال
2 25.000.000 + 120 ريال
3 10.000.000 + 130 ريال
4 5.000.000 + 140 ریال
5 1.000.000 + 150 ریال

 

USSD VAS : در این حالت هزینه هر تراکنش موفق از کاربر استفاده کننده کسر می گردد. در این حالت تعریف منو در سمت احسان سرور انجام می پذیرد. هزینه های تراکنش نیز طبق جدول رگلاتوری محاسبه و تسهیم درآمد بر اساس قرارداد VAS انجام می گیرد.

 

 

نکات مهم :

  • هزینه ی USSD Bulk همراه با هزینه ی سرشماره / زیر مجموعه دریافت خواهد شد.
  • لیست قیمت متغییر بوده و قیمت نهایی موجود در پیش فاکتور معتبر خواهد بود.
  • در لیست قیمت بالا تفاوتی در سر شماره یا زیر مجموعه وجود ندارد.